Rooster butter dish

$85.00
  • Rooster butter dish
  • Rooster butter dish

This handcrafted butter dish is made of white stoneware.